Consiliul şi Asociaţia Seniorilor din Timişoara

Consiliul şi Asociaţia Seniorilor din Timişoara

Consiliul Seniorilor din Timişoara are rol de utilitate socială, prin implicarea vârstnicilor la acţiuni cetăţeneşti ale oraşului, în respectul valorilor democratice care sunt libertatea, demnitatea, toleranţa şi spiritul civic. Reprezintă pensionarii din municipiu, indiferent de starea socială, sex, afinitatea religioasă şi apartenenţa politică, cu vârsta de peste 53 de ani.

Asociaţia Seniorilor din Municipiul Timişoara este o organizaţie nonprofit cu personalitate juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică, independentă, autonomă, obştească, având credinţă în respectarea cultelor şi care desfăşoară activităţi individuale şi colective, în folosul societăţii civile. A luat fiinţă prin convingerea, înţelepciunea, experienţa şi voinţa unui grup de iniţiativă al membrilor Consiliului Seniorilor din Timişoara, pentru a fi mai eficienţi şi pragmatici în realizarea programelor.

Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara, este serviciul Primăriei şi Consiliului Local având drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora prin servicii alternative ca Centre de zi şi Îngrijirea la domiciliu.

Vizitatorii standului vor putea lua la cunoştinţă tot ceea ce doresc referitor la cele trei organisme ale vârstnicilor din Timişoara prin pliante, broşuri şi prezentări ale activităţilor desfăşurate de către reprezentanţii acestora.