Asociaţia şi Consiliul Seniorilor din Timişoara

Consiliul Seniorilor din Timişoara a fost creat la 15 ianuarie 2004 de către domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul oraşului Timişoara, la iniţiativa domnului Adrian Orza, viceprimar delegat pentru problemele persoanelor vârstnice, având un rol de utilitate socială, prin implicarea vârstnicilor la acţiuni cetăţeneşti ale oraşului, în respectul valorilor democratice care sunt libertatea, demnitatea, toleranţa şi spiritul civic.

Reprezintă pensionarii din municipiu, indiferent de starea socială, sex, afinitatea religioasă şi apartenenţa politică, cu vârsta de peste 53 de ani. Date de contact la Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară situat pe str. Sever Bocu (fosta Lipovei) nr. 44 A direct sau pin telefonul 0256490286 şi prin Email tatstefan@yahoo.com.
Asociaţia Seniorilor din Municipiul Timişoara este o organizaţie nonprofit cu personalitate juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică, independentă, autonomă, obştească, având credinţă în respectarea cultelor şi care desfăşoară activităţi individuale şi colective, în folosul societăţii civile.

A luat fiinţă prin convingerea, înţelepciunea, experienţa şi voinţa unui grup de iniţiativă al membrilor Consiliului Seniorilor din Timişoara, pentru a fi mai eficienţi şi pragmatici în realizarea programelor. Este înscris în Registrul Naţional al Asociaţilor din România la nr.63746/01.10.2008, îşi desfăşoară activitatea în baza Actului de încheiere civilă nr. 246/21.11.2008 care cuprinde Statutul, Actul constitutiv şi Procesul Verbal de constituire. Date de contact: TIMIŞOARA, str. Martir Gabriela Tako nr. A63, sc. C, Ap. 5, Cartier Calea Lipovei, jud. Timiş, cod poştal 300245, Tel/Fax 0256282381.

Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara, este serviciul Primăriei şi Consiliului Local având drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora prin servicii alternative ca Centre de zi şi Îngrijirea la domiciliu. Date de contact: Timişoara, str. Sever Bocu (fosta Lipovei) nr. 44 A direct sau pin telefonul 0256490286.

Program la Festivalul PLAI 2012

Lucrări de mână folosind materiale reciclabile, pictură, desen, artă plastică, artă meşteşugărească manuală