Asociaţia TIMISENS

Asociaţia TIMISENS doreşte să contribuie la diminuarea situaţiilor de marginalizare şi excludere socială şi să ofere persoanelor aflate în dificultate (persoane cu dizabilităţi, tineri post-instituţionalizaţi, persoane aflate la limita sărăciei etc.) şansa de a se dezvolta şi de a participa activ la viaţa comunităţii. Echipa TIMISENS este formată din persoane motivate, cu o vastă experienţă în lucrul cu persoanele în dificultate (sesiuni de educaţie nonformală: prezentări, training-uri, work-shop-uri; consiliere şi informare profesională; consiliere psihologică, terapie). Servicii oferite:
Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă în rândul persoanelor cu dizabilităţi Aceste servicii se adresează persoanelor cu dizabilităţi care se găsesc într-o situaţie de dificultate socială şi de discriminare.

Etapele intervenţiei sunt următoarele:
• primirea şi stabilirea relaţiei de colaborare;
• identificarea nevoilor de intervenţie;
• crearea şi aplicarea planului individualizat de intervenţie;
• implicarea acestora în cadrul atelierelor de creaţie (ergoterapie, teatru social, artterapie, etc.).

Implicarea în cadrul atelierelor se va realiza ţinând cont de abilităţile personale, posibilităţile reale şi motivaţia fiecăruia. Anual se va realiza o expoziţie cu materialele realizate de persoane cu dizabilităţi, expoziţie la care vor fi invitaţi diverşi actori locali. Organizarea şi realizarea de work-shop-uri pe problematica dizabilităţii Acest serviciu presupune un program de instruire destinat atât persoanelor cu dizabilităţi, cât si lucrătorilor sociali, angajatorilor în vederea dezvoltării capacităţii acestora de a derula acţiuni eficiente în domeniul social, cu accent pe problematicile din sfera dizabilităţilor.

Work-shop-urile sunt propuse ca o modalitate interactivă şi practică de a îmbunătăţii atitudini şi de a dezvolta abilităţi în gestionarea relaţiilor cu persoane aparţinând unui grup vulnerabil. Mentor pentru persoane cu dizabilităţi – program de voluntariat Prin activitatea de mentoring oferită persoanelor cu dizabilităţi se urmăreşte crearea unei relaţii menite să aducă avantaje atât voluntarilor care activează ca şi mentori în acest program cât şi persoanelor cu dizabilităţi, beneficiari ai programului. Astfel persoanele cu dizabilităţi vor beneficia de ajutorul mentorilor care vor avea rolul de a-i ghida în carieră, de a împărtăşi valori, de a-i sprijini în luare deciziilor, de a-i informa cu privire la drepturi, obligaţii cetăţeneşti, etc., iar mentorii vor putea accesa serviciul de asistenţa din partea specialiştilor în domeniul integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, care le vor asigura metodologia de lucru, instrumentele de intervenţie precum şi sesiuni de training. Realizarea de campanii de promovare a persoanelor cu dizabilităţi Această acţiune presupune realizarea de spot-uri publicitare, afişe, pliante, broşuri, expozitiţii cu produse realizate de persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile etc., toate menite să aducă în atenţia publicului larg faptul că persoanele cu dizabilităţi sau persoanele aparţinând unor grupuri vulnerabile ştiu şi pot să facă foarte multe, totul este să primească o şansă pentru asta şi să beneficieze de încrederea şi suportul celorlalţi.