Asociația Peisagiștilor din România (ASOP)

asopAsociația Peisagiștilor din România (AsoP) este o organizație neguvernamentală, non-profit, unică la ivel naţional, fondată în Februarie 2005, la Timişoara, în vederea sprijinirii exercitării profesiei de peisagist, susţinerii arhitecturii peisajului ca şi act de îmbunătăţire a calităţii vieţii, ca şi act de creaţie artistică cât şi pentru promovarea principiilor enunţate de Convenţia Europeană a Peisajului ratificată de România în 2002.

AsoP susţine dezvoltarea activităţii peisagere din România prin promovarea excelenţei profesionale în sensul conservării, dezvoltării estetice şi reconstrucţiei ecologice a peisajelor şi a valorilor lor, prin promovarea intereselor peisagiştilor profesionişti şi studenţi şi informarea comunităţilor şi a profesiunilor adiacente asupra contribuţiei şi aptitudinilor specifice profesiunii de peisagist.

Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest a fost înfiinţată în 2013 ca un firesc în dezvoltarea Asociaţiei, alături de Filiala Teritorială Bucureşti-Ilfov (2008) şi Filiala Teritorială Nord-Vest (2014), cu scopul de a susține activitățile Asociației Peisagiştilor din România – AsoP și a obiectivelor acesteia la nivel local, regional, național și internațional.

Prin abordarea interdisciplinară, dar şi prin implicarea în studii, proiecte, intervenţii asupra spaţiul verde public şi privat, AsoP îşi propune promovarea avantajelor oferite de edificarea unui peisaj sub directa îndrumare şi supraveghere a specialistului peisagist, pentru a contribui astfel, la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător.

https://www.facebook.com/asopvest?fref=ts

https://www.facebook.com/asopromania?fref=ts

Program la PLAI X

Sâmbătă & Duminică:
12:00-19:00 Biserica de lemn din Crivina – proiecții, povești și planuri