Asociaţia ASPIS – asistenţă personală. incluziune socială

Asociaţia neguvernamentală „ASPIS” – termen care în limba greacă veche însemna „scut” – a fost creată în decembrie 2009 având ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora, dar şi sprijinirea membrilor altor grupuri vulnerabile în vederea creşterii egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi a mai bunei lor integrări psiho-sociale şi culturale.

Pentru atingerea obiectivelor sale, ASPIS îşi orientează acţiunile spre beneficiarii din municipiul Arad şi împrejurimi, considerând o prioritate absolută colaborarea cu autorităţile publice locale din domeniul social cât şi dezvoltarea comunitară cu rol de suport în proiectele sociale desfăşurate.

Asistenţa specializată constă cu precădere în formare şi orientare vocaţională, instruire şi formare profesională, terapie ocupaţională şi psihoterapie, care urmăresc creşterea gradului de autonomie a beneficiarilor şi degrevarea treptată a familiilor de efortul de asistare continuă. Spre a sprijini comunitatea de Arad, ASPIS îşi propune să cultive un spirit de colaborare şi cointeresare cu persoane fizice şi juridice, alte organizaţii non-guvernamentale, precum şi alte instituţii strategice din ţară şi de peste hotare.

În activităţile ASPIS sunt bineveniţi şi bine instruiţi voluntarii care doresc să îşi desfăşoare practica de specialitate în domeniul lor de pregătire sau care pur şi simplu doresc să aibă un impact semnificativ în vieţile grupurilor defavorizate ale comunităţii lor, într-un mod eficient, care să dea roade şi dincolo de momentele proiectului.