Asociaţia “De Partea Ta”

Asociaţia “De Partea Ta”

Scopul asociaţiei „De Partea Ta” este educarea tinerilor şi adulţilor întru diversitate, toleranţă şi respect faţă de patrimoniul natural şi cultural românesc şi universal.
Pentru îndeplinirea scopului propus, asociaţia are ca şi obiective promovarea oportunităţilor de educare şi formare alternativă şi complementară, promovarea patrimoniului natural şi cultural universal, al turismului, excelenţei în domeniul creaţiei artistice şi tehnice şi al dialogului şi schimbului de experienţă între profesioniştii în domeniu.

Sâmbătă şi duminică
12:00-18:00 – Expoziţie de fotografie (Portugalia şi India)