Institutul Polonez

Institutul Polonez este o organizaţie non profit, care desfăşoară activităţi culturale în scopul promovării culturii poloneze în majoritatea ţărilor europene (Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, România, Rusia, Slovacia, Suedia, Ucraina, Ungaria) şi în afara Europei (Israel, SUA), iar din 2004 şi în Republica Moldova. Sursa sa de finanţare o reprezintă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Aflat în slujba dialogului intercultural şi având ca obiectiv promovarea culturii poloneze în rândul publicului iubitor de culturã din România şi Republica Moldova, Institutul Polonez din Bucureşti abordează în manifestările sale domenii precum: literatura, muzica, artele vizuale, cinematografia, teatrul, lista acestora neoprindu-se aici. Personalităţi marcante, reprezentative pentru fiecare dintre zonele culturale enumerate, sunt invitate sã se prezinte publicului amintit, cu scopul de a se face cunoscute şi pentru a cunoaşte, la rândul lor, acest public.

www.culturapoloneza.ro