Forumul Cultural Austriac

Pentru punerea în practică a sarcinilor sale, Forumul Austriac sondează producţii artistice din Austria, potrivite pentru o colaborare româno-austriacă. Din tot acest proces, important este ca pe lângă realizarea proiectelor culturale să se nască noi impulsuri pentru o observaţie mai atentă asupra mediului nostru intelectual, social şi cultural; să rezulte întrebări în ceea ce priveşte mediul intelectual şi artistic. Forumul Cultural Austriac (Bucureşti) se alătură acestei explorări culturale, într-un climat de deschidere şi transparenţă, departe de orice zel misionar.

Ţelul activităţii Forumului Cultural Austriac în Bucureşti nu poate fi decât iniţierea şi susţinerea unor cooperări cu parteneri români, care caută răspunsuri la întrebările actuale ale societăţii secolului XXI.

www.austriacult-bucuresti.ro