Consiliul Seniorilor din Timişoara

Consiliul Seniorilor din Timişoara a fost creat la 15 ianuarie 2004 de către domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul oraşului Timişoara, la iniţiativa domnului Adrian Orza, viceprimar delegat pentru problemele persoanelor vârstnice, având un rol de utilitate socială, prin implicarea vârstnicilor la acţiuni cetăţeneşti ale oraşului, în respectul valorilor democratice care sunt libertatea, demnitatea, toleranţa şi spiritul civic. Reprezintă pensionarii din municipiu, indiferent de starea socială, sex, afinitatea religioasă şi apartenenţa politică, cu vârsta de peste 53 de ani.
Anul trecut la Festivalul PLAI, vizitatorii standului au putut lua la cunoştinţă tot ceea ce au dorit referitor la cele trei organisme ale vârstnicilor din Timişoara prin pliante, broşuri şi prezentări ale activităţilor desfăşurate de către reprezentanţii acestora.