Compania D’arte

Compania D’Arte are drept obiective promovarea artei şi culturii, dezvoltarea relaţiilor interculturale naţionale şi internaţionale, dezvoltarea cadrului social-cultural pe baza unui management cultural activ, integrarea categoriilor sociale defavorizate prin intermediul artei.

Compania D’arte îşi propune prin iniţierea unor proiecte culturale de impact, să contribuie la dezvoltarea vieţii culturale din România, să susţină tinerii artişti, să contribuie la integrarea în societate a categoriilor sociale defavorizate, prin intermediul artei şi culturii. Compania D’arte susţine şi promovează cu preponderenţă, arta şi cultura contemporană, care se naşte acum şi aici, ai căror martori şi beneficiari direcţi suntem.

Compania D’arte încearcă, împreuna cu alte ONG-uri şi cu instituţii de învăţământ şi cultură, să găsească noi modalităţi de acţiune culturală pe scena culturală românească, să propună publicului şi artiştilor spaţii inovatoare destinate acţiunilor culturale.

În prezent strategia de acţiune a Companiei D’arte dezvoltă trei direcţii de acţiune culturală: promovarea artei şi culturii, a tinerilor artişti şi oameni de cultură; incluziunea socială a categoriilor sociale defavorizate prin intermediul artei şi culturii; educarea tinerilor prin intermediul artei, educarea consumatorului de artă.

www.companiadearte.com