Grigore Leşe

DRUMUL – Grigore Leşe

Prin spectacolul DRUMUL Grigore Leşe, recurgând la o adevărată arheologie muzicală, reconstruieşte prin sunet drumul vieţii ţăranului arhaic cu principalele sale momente de trecere – naşterea, nunta, cătănia, moartea. DRUMUL lui Leşe porneşte din vechime, când muzica era profund ritualizată, utilitară, iar -atunci când nu cânta în grup- omul cânta pentru sine, în singurătate, pentru a-şi vindeca sufletul.

„Ţăranul român cânta pentru el „de stâmpărare”, cânta în biserică pentru Preamărirea Domnului şi iertarea păcatelor, îi cânta copilului să-l adoarmă, miresei să-i fie despărţirea de fetie mai uşoară, mortului de împăcare cu lumea din care pleacă, colinda de sărbători, într-un timp al iniţierii ceremoniale, al morţii şi al învierii… Această muzică nu evoluează ci se transmite precum limba maternă. Nu cred (şi am demonstrat-o ştiinţific de altfel) că muzica tradiţională, prin transmiterea despre care vorbeam, a fost supusă unor intervenţii atât de violente încât s-a transformat în aşa numita “muzică populară”. Muzica populară este altceva. Golită de mesajele transmise pe plan ceremonial, privată de caracterul improvizatoric, acompaniată brutal şi stereotip, marcată de izbucnirile de artizanat interpretativ ale soliştilor, de şablonizarea şi kitschizarea textului, muzica populară are o singură finalitate – cea comercială.” Grigore Leşe

Convins că amprenta pastorală este definitorie pentru civilizaţia noastră, Grigore Leşe aduce în atenţie instrumente specifice oieritului -în formele lor rudimentare- ale căror sunete invocă singurătatea, nostalgia, dorul, sentimente definitorii pentru spiritualitatea românească, precum şi variante ale baladei Mioriţa, cu texte arhaice, care se înscriu în stilistica universală a iniţierii prin separaţie şi reintegrare, prin moarte şi reînviere simbolică.

Pe DRUMUL lui Leşe se cântă arhaic, cu inflexiuni guturale, iar polifonia tradiţională te poartă spre obârşii. Spectacolul recreează o lume cu înţelesuri profunde despre existenţa în rit, despre transcenderea tradiţiei şi restabilirea ordinii într-o lume care păstrează încă amintirea mitului. Alături de Grigore Leşe cântă Doina Lavric şi Zamfira Mureşan.

Interpretează:
Grigore Leşe – voce şi instrumente tradiţionale
Doina Lavric – voce, cobză
Zamfira Mureşan – voce

Concepţia spectacolului: Grigore Leşe

Spectacolul “DRUMUL” al lui Grigore Leşe este susţinut de către Institutul Cultural Român.